Page 1 of 1

Mørkets Lakajer - Dansk Dokumentar

Posted: Fri Jun 25, 2010 11:29 am
by PaCmAn
Mørkets Lakajer - Dansk DokumentarUploaded for pacman.pt.vu

YouTube Playlist: http://www.youtube.com/watch?v=jv8HLtzr ... playnext=1

11. septembers terrorangreb blev startskuddet på en heksejagt som verden ikke set siden middelalderens inkvisition. Mørket gjorde sit indtog og med et slag blev verden kastet ud i et hysterisk kaos, hvor syntetiske fjender nu kunne bruges af regeringer til at skræmme og undertrykke landets borgere med.

Terrorlove blev i panik indført overalt efter pres fra USA og menneskerettighederne blev nedtrampet og latterliggjort i terrorbekæmpelsens navn.

Den danske regering med Anders Fogh Rasmussen i spidsen var med løgnene om "sikre beviser for Saddams masseødelæggelsesvåben" med til at kaste Danmark og resten af verden i afgrundens dyb.

Vores fredselskende og respekteret Danmark var nu pludselig skyldig i:"Deltagelse i sammensværgelse om at begå forbrydelser mod freden" defineret under Nürnberg krigsforbryderdomstolen som den største forbrydelse af alle.

Vi var nu hadet krigsforbrydere og de selvsamme forbrydelser nazisterne blev dømt og hængt for, var vores regering og generaler nu selv skyldige i.


---