Page 1 of 1

den danske grundlov OG film fra folketingets hjemmeside...

Posted: Fri Feb 15, 2013 6:30 pm
by PaCmAn
den danske grundlov OG film fra folketingets hjemmeside...

I forbindelse med at jeg er ved at lave en film samt interview omkring det danske kongehus, sidder jeg selv med den danske grundlov OG film fra folketingets hjemmeside om grundloven.

Kort sagt: FOLKETINGET OG DERES FILM ER FULDE AF LØGN, for det DE siger at grundloven er og handler om er overhovedet ikke det der står i grundlove.

Prøv det selv, gå herind, se deres propaganda film og slå så SELV op i grundloven: http://www.ft.dk/Demokrati/Grundloven.aspx

Eksempel: I filmen siger de bl.a. "magten er hos befolkningen" og "den lovgivende magt er hos folketinget"

I grundloven står der klart og tydeligt "den lovgivende magt er hos kongen" samt "den udøvende magt er hos kongen"

For at ikke snakke om § 2:
Regeringsformen er indskrænket-monarkisk.
Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter
de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte
regler.

IKKE ET ORD OM DEMOKRATI og IKKE ET ORD OM AT MAGTEN ER HOS FOLKET.

Dette er et copy / paste fra grundloven:

§ 13
Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig.

De eneste / de laveste der kan blive stillet til regnskab for noget som helst er politikerne, og som du ved hvis du f.eks. har set "mørkets lakajer" så planlægger disse mennesker sammen med højesteret PÅ FORHÅND at de ikke kan komme for en krigsforbryder domstol -før efter deres død . . .

Abraham Lincoln [1809-1865]

“Du kan nare nogle folk hele tiden, og alle folk noget af tiden, men du kan ikke nare alle folk hele tiden.”

Adolf Hitler [1889-1945]

“Jo større en løgn, jo nemmere er det og synke”


Grundlovens §77:
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.
(og så snakker man så meget om ytringsfrihed når der alligevel censureres helt absurd - så pressens fremstilling bliver ensidig og tendentiøs)

Journalist Tommy Hansen siger på facebook:

"Journalister i både fjernsyn og trykte medier har eksklusivaftaler med billedbureauer under Reuters om levering af billeder til f.eks. 9/11-indslag. De mange foruroligende billeder fra 11. september råder de slet ikke over.

En journalist på TV2 fik et mindre chok, da jeg sidste år sendte hende en håndfuld billeder fra Shanksville og Pentagon. Dem havde hun aldrig set, og de kunne slet ikke vises på TV, fordi de ikke kom fra den "autoriserede" kilde.

Således laver man til mediebrug en stærkt begrænset billedbase, hvor journalisterne kan boltre sig blandt udvalgte og godkendte motiver. Alle andre billeder - der findes i hundredevis på nettet - er utilgængelige.

Det er forstemmende, at medierne og de enkelte journalister lydigt finder sig i det. Men deres virkelighedsfremstilling bliver heldigvis også stadigt mere åbenlyst absurd, som flere og flere relevante informationer formidles direkte via internet."

---