PET = CIA I DANMARK, DE ER ROYAL NAZISTISKE LANDSFORRÆDERE

Et forum for det Danske folk - Hvis du vil VIDE mere

Moderator: The Forum Group

Post Reply
User avatar
PaCmAn
Posts: 5894
Joined: Tue Jun 06, 2006 3:51 pm
Location: www.pacman.pt.vu
Contact:

PET = CIA I DANMARK, DE ER ROYAL NAZISTISKE LANDSFORRÆDERE

Post by PaCmAn »

Image
https://i.imgur.com/WWJE0zo.jpg

PET = CIA I DANMARK, DE ER ROYAL NAZISTISKE LANDSFORRÆDERE AF VÆRSTE SKUFFE OG KAN FORVENTE MASSIV MODSTAND (mildt sagt) . . .

OVERSKRIFT: "PET-chef får historisk magt: Kan gøre elitesoldater til politifolk med et knips" = REVOLUTION NU !!!

https://ekstrabladet.dk/112/pet-chef-fa ... ps/7151218


Artikel:


Fredag d. 11. maj. 2018 - kl. 19:20
PET-chef får historisk magt: Kan gøre elitesoldater til politifolk med et knips

Folketinget klar med ny lov, der bryder politiets magtmonopol. Soldater kan ultimativt skyde mod civile

Politiets monopol på at bruge magt mod civile borgere i Danmark bliver brudt den 17. maj.

Det sker, når Folketinget vedtager en ny lov, som giver politi-beføjelser til personale fra Forsvaret.

Soldater får ved konkrete opgaver lov til at anholde, bruge magt og ultimativt skyde mod civile.

Når politiet anmoder om bistand fra Forsvarets styrker, kan Rigspolitichefen eller chefen for Politiets Efterretningstjeneste - med forsvarsministerens godkendelse - give soldaterne politimyndighed,

Det er også planen, at visse styrker i Forsvaret som Jægerkorpset og Frømandskorpset skal have en 'stående' godkendelse til at have politibeføjelser, som straks træder i kraft, når politiet tilkalder dem.

Soldater underlagt politiet
Soldaterne vil være underlagt politiets kommando, og de skal stå til ansvar overfor Den Uafhængige Politiklagemyndighed og statsadvokaterne på lige fod med politiet.

Det er især kampen mod terror, som ifølge politikerne gør det nødvendigt, at politiet kan få hjælp fra Forsvaret.

I forvejen arbejder Politiets Aktionsstyrke tæt sammen med Jægerkorpset og Frømandskorpset. Men nu bliver specialoperationsstyrkerne mere integreret med Aktionsstyrken, AKS, der i årene 2013-2016 dræbte tre bevæbnede gerningsmænd, blandt dem terroristen Omar El-Hussein.

AKS mangler folk i dag, fordi det er svært at finde egnede kandidater nok i den almindelige politistyrke.

Planen er derfor, at jægere og frømænd nu kan operere direkte sammen med Aktionsstyrken om personbeskyttelse, gidselredning, terror-bekæmpelse og særligt farlige anholdelser.

Men den nye lov åbner også mulighed for, at Forsvarets styrker kan bruges til eftersøgninger, evakueringer, afspærringer, patruljering og en række andre opgaver, som ellers normalt er rene politiopgaver.

Men det kan kun ske, hvis politiets egne ressourcer ikke er tilstrækkelige eller ligeså egnede som Forsvarets ressourcer til opgaven, siger loven.

Et klart flertal
Der er et klart flertal for loven med stemmer fra regeringen, socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, mens Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre stemmer imod.

Under behandlingen af loven i Folketinget brugte den radikale Zenia Stampe udtrykket 'militært skyggepoliti' om den nye ordning.

Politiforbundet er også meget opmærksom på den nye lov, hvor politiets og Forsvarets opgaver blandes sammen, og kalder det ’et egentligt paradigmeskift’ for retshåndhævelsen i fredstid.

- Vi er betænkelige ved, om det udvikler sig, og det er noget, som vi vil holde meget nøje øje med. Udgangspunktet må være, at politiet løser politimæssige opgaver og forsvaret løser militære opgaver. Der skal være en skarp adskillelse, og det her må ikke blive hverdag. Jeg har for eksempel ikke fantasi til at forestille mig, at militærfolk bliver sat til at køre patrulje sammen, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

'En absolut undtagelse'
Politiforbundet mener, at Forsvarets bistand til politiet alene bør omfatte Forsvarets specialkorps i forbindelse med terror-bekæmpelse og ekstraordinær bevogtning af særlige terrormål.

Hvis Danmark skulle blive udsat for et stort eller langvarigt terrorangreb, undgår vi dog ikke militær i gaderne, siger Claus Oxfeldt.

- Det sker forhåbentlig aldrig, men det bliver alt for omfattende til, at politiet kan løse alle politimæssige opgaver, og jeg har ikke problemer med, at militæret så hjælper til. Men det skal være den absolutte undtagelse. Man kan også forestille sig en naturkatastrofe eller et giftudslip, hvor det bliver nødvendigt at bruge militæret, siger Claus Oxfeldt.

Under lovarbejdet har Politiforbundet sendt et høringssvar til justitsministeriet. Her skriver Politiforbundet, at lovforslaget lægger op til, at Forsvares personale vil kunne tillægges politimæssige beføjelser (det vil sige at anvende tvangsindgreb overfor borgerne), og at Forsvarets personale vil kunne indgå i løsningen af en række helt almindelige politiopgaver som patruljering, kontrol og tilsynsopgaver:

- En sådan legitimering af Forsvarets deltagelse i løsningen af politimæssige opgaver er efter Politiforbundets opfattelse alt for vidtgående, og indebærer efter forbundets opfattelse i sidste ende en svækkelse af såvel politiet som af Forsvaret og dermed en svækkelse af retsstaten, skriver Politiforbundet.

- Selvom formålet må anses for sympatisk, så indebærer forslaget efter Politiforbundets opfattelse et egentligt paradigmeskift for så vidt angår spørgsmålet om retshåndhævelsen i fredstid. Politiforbundet er af den opfattelse, at der til enhver tid må sondres skarpt mellem de opgaver, som løses af politiet henholdsvis af forsvaret, skriver Politiforbundet.


---

Med venlig hilsen Jakob Lauersen fra:

AGENDA 21: Globalt diktatur på Dansk - Dokumentar
https://youtu.be/ic8oCUWkaCk

Illuminati Krigen - Af Jakob Lauersen
Afspilningsliste: http://tinyurl.com/illuminati-krigen

Bilderberg 2014 på Dansk med Jakob på Radio FRIHED
http://youtu.be/v5xH_QCN2Yw

AFGØRENDE VIGTIG VIDEN FOR ALLE DANSKERE
viewtopic.php?f=86&t=19069

CIA's MK-Ultra program er den direkte årsag til følgende ...
viewtopic.php?f=86&t=18932

Rejsekortet er et militært ANTI-rejsekort for KONTROL
viewtopic.php?f=86&t=18955

Død over Danmark
https://youtu.be/I7ZpyxGXul8

Kommunens krigserklæring til DIG
https://youtu.be/ZuEhCy-JfzQ

Status efter 2 måneder i rådighedsvurdering ...
viewtopic.php?f=86&t=19732

RABU i Ribe : Du skal IKKE gøre gode ting for beboerne
viewtopic.php?f=86&t=19479

Når Esbjerg kommune stjæler fra sine egne borgere . . .
viewtopic.php?f=86&t=19469

And MUCH more . . .

---

#ILLUMINATI #NWO #Freemasons #Skull #Bones #CFR #Bilderberg #newworldorder #Satanists #Nazi #endtimes #populationreduction #populationcontrol
IMPORTANT: The pacsteam.pt.vu and pacman.pt.vu backup link will expiire - use the main link from now on
A SUN CULT + WORLD DOMINATION = "THE NEW WORLD ORDER"
"None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free." -Goethe
Image
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- - - - - - - - - - - - - - - > > > LISTEN TO ALEX JONES RIGHT NOW - CLICK HERE < < < - - - - - - - - - - - - - - --
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Reply