Byråds afvisning af mobilmast var ulovlig

Et forum for det Danske folk - Hvis du vil VIDE mere

Moderator: The Forum Group

Post Reply
User avatar
PaCmAn
Posts: 5473
Joined: Tue Jun 06, 2006 3:51 pm
Location: www.pacman.pt.vu
Contact:

Byråds afvisning af mobilmast var ulovlig

Post by PaCmAn »

Byråds afvisning af mobilmast var ulovlig

Allerød Kommune sagde nej til mast på område, som kommunen selv havde udpeget. Ulovligt, siger Statsforvaltningen i den første sag herhjemme. Teleselskaberne håber på hurtigere sagsbehandling.

https://www.berlingske.dk/virksomheder/ ... ar-ulovligThomas Breinstrup
Kommunerne kan ikke bare lave deres egne regler for, hvornår man må sætte mobilmaster op. Byrådet i Allerød har i den første sag af sin slags fået at vide, at dets hjemmelavede regler, som blev brugt til at afvise en mast, er ulovlige.

»Vi ophæver herved kommunens afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling, da kommunen har lagt vægt på hensyn, som ikke er lovlige i henhold til bygningsreglementets bestemmelser. [...] Vi finder således, at det har været ulovligt at begrunde afgørelsen med kommunens mastepolitik,« skriver Statsforvaltningen for Hovedstaden i sin afgørelse fra 24. juni.

Udpegede selv arealet

Striden står om et sendeanlæg til mobiltelefoni ved Lynge Skole i Allerød. Det skulle stå mellem skolens boldbaner og en parkeringsplads, omkring 40 meter fra skolen og andre 40 meter til nærmeste naboer på et offentligt areal, som kommunen selv havde udpeget til formålet.

Byrådet i Allerød besluttede imidlertid i november 2007, at kommunen skulle have en ny mastepolitik. Den kom et halvt år senere:

»Bygninger og opholdsarealer på eller nær ved skoler og børneinstitutioner ønskes friholdt for antenner og master til mobilkommunikation m.v.,« lød den nye beslutning med henvisning til »en vis skepsis over for dels antennesystemernes stråling, dels (og samtidig) over for masternes udseende - og især højden«.

Tilfreds telebranche

Som omtalt i Berlingske Business mandag ligger der godt 3.000 anmodninger om master og antenner hos kommunerne. Det betyder bl.a., at det storsælgende mobile bredbånd - en hurtig Internet-forbindelse fra en avanceret mobiltelefon eller en bærbar PC med modem - ikke dækker ordentligt, hvilket igen holder liv i TDCs fastnet, som de fleste i dag får deres Internet-forbindelse igennem.

Teleselskabernes brancheforening, Telekommunikationsindustrien i Danmark, er glade for Statsforvaltningens indgriben.

»Vi er meget glade for det klare budskab og særdeles tilfredse med indholdet i afgørelsen. Den kan bruges som mønstergyldigt eksempel til at forklare andre kommuner sagens alvor. For selvfølgelig skal de tage stilling til, hvad loven fra Folketinget giver mulighed for, og ikke hvad man selv kunne have lyst til,« siger direktør i brancheforeningen, Ib M. Tolstrup.

3.000 anmodninger venter

Han anslår, at omkring 15 procent af de godt 3.000 byggeanmodninger, som ligger i kommunerne, drejer sig om nye master. Resten omhandler antenner på tage, gavle, skorstene m.m.

»Det er afgørende for det mobile bredbånd, at man kan bygge ud i takt med, at folk efterspørger det. Men vi vil selvfølgelig også fremover tage alle tænkelige hensyn til landskabelig skønhed m.m. Vi har ingen lyst til at gennemtrumfe noget, men vi har en lovmæssig forpligtelse til at udbygge det net, som staten vil have til at fungere,« siger branchedirektøren.

Telekommunikationsindustrien vil nu indføre en checkliste for gode ansøgninger, så teleselskaberne kan sikre, at alle nødvendige oplysninger er med i ansøgningen fra begyndelsen, så sager ikke forsinkes på grund af manglende oplysninger.

Så hurtigt som muligt

IT- og Telestyrelsen, Danmarks øverste myndighed på teleområdet, har ingen opgørelse af, hvor lang tid det tager i de enkelte kommuner at behandle sager.

»Vi ved, at teleselskaberne synes, at det går for langsomt. Derfor ser vi på, om man kan gøre noget for at lette sagsbehandlingen. Vi er interesseret i, at processen med byggetilladelser går så hurtigt som muligt, så selskaberne kan realisere de planer, som de har. Nye teknologier giver bredere båndbredder på mobilområdet, og det er interessant i et konkurrenceperspektiv og ikke mindst i et brugerperspektiv. Det er vigtigt, at kommunerne også tænker over, hvilke tjenester borgerne kan få, hvor de er. Det er jo vigtigt at kunne fastholde og også tiltrække folk, der arbejder via bredbånd,« siger vicedirektør Finn Petersen.

I samarbejde med Kommunernes Landsforening og Erhvervs- og Byggestyrelsen overvejes det, om opsætning af løse antenner kunne ske, uden at der skal byggetilladelse til, på samme måde som man kan sætte en parabol op hjemme.

Ikke usundt

Det har på grund af ferie ikke været muligt at få en kommentar fra Kommunernes Landsforening (KL). KL har tidligere erkendt, at der fortsat er problemer i flere kommuner.

»Ingen undersøgelser kan påvise, at det er usundt at være ved en mobilmast, men mange tror alligevel, at det er farligt. Grundlæggende skal spørgsmålet om masterne løses, for ellers virker telenettene jo ikke,« sagde chefkonsulent i KL, Michael Hald, til Berlingske Business for tre måneder siden.

Det er heller ikke lykkedes at få at vide, om Statsforvaltningen har lignende sager, der venter på afgørelse.

********************************************

Min bemærkning til dette:

5G - patented mass murder democide
https://youtu.be/5UaYQSqG2A0

5G burn ozone and will remove our atmosphere
https://youtu.be/cb20LtdjdrE

AI og 5G hænger sammen : systemet gør ALLE mennesker og dyr for den sags skyld til fjernstyret robotter hvor menneskelige følelser og bevidsthed forsvinder - samtidig med det gør os aggressive og syge af ting som f.eks. kræft . . .

---
A SUN CULT + WORLD DOMINATION = "THE NEW WORLD ORDER"
"None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free." -Goethe
Image
Image
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- - - - - - - - - - - - - - - > > > LISTEN TO ALEX JONES RIGHT NOW - CLICK HERE < < < - - - - - - - - - - - - - - --
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Reply
watch RING OF POWER here - banned in USA by youtube: