Hvem tjener Pressenævnet?

Et forum for det Danske folk - Hvis du vil VIDE mere

Moderator: The Forum Group

Post Reply
User avatar
PaCmAn
Posts: 6384
Joined: Tue Jun 06, 2006 3:51 pm
Location: www.pacman.pt.vu
Contact:

Hvem tjener Pressenævnet?

Post by PaCmAn »

Hvem tjener Pressenævnet?


https://youtu.be/Ty8jcC7OyKM

Lektor emeritus, lic. scient., Niels Harrit, er gæst i studiet hos Morten Kok, til en dialog om mulig censur i den danske presse.

På baggrund af begivenhederne d. 11 september 2001, blev Danmark til en krigsførende nation.

Dagen efter mødtes NATO medlemmerne i Bruxelles. Artikel fem* i NATO-traktaten mentes at være blevet berørt: https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_110496.htm , og man handlede senere hen herefter. (”musketér-artiklen”; ”éen for alle, og alle for éen”; et angreb på ethvert medlem skal betragtes som et på hele alliancen. red.)

Niels Harrit, lic. scient., skrev, og udsendte, en kronik i efteråret 2017 til Weekend-Avisen, Jyllands-Posten, Information og Politiken. Kronikken stillede åbenbare spørgsmål ved den juridiske legitimering af krigene som stadig foregår den idag. Alle fire gav ubegrundet afslag om at trykke den. Dette skete meget imod forventning, hvorfor en klage til Pressenævnet blev indleveret, da det mentes at mediehusene brød deres forpligtelse om, at bringe signifikante nyheder til det danske folk gennem presse.

Har det juridiske grundlag for krigsførsel i det 21. århundrede været tilstede? Blev Niels Harrit’s
kronik censureret? Hvem tjener Pressenævnet?

Indholdet af kronikken skulle (efter gæstens udsagn red.) videregive informationer af væsentlig betydning, herunder oplysninger fra en de-klassificeret rapport som ikke hidtil er blevet trykt, ej heller kendt, i danske medier.

Også FN-traktatens artikel 51 bliver draget ind i billedet i løbet af interviewet:

"Intet i nærværende pagt skal indskrænke den naturlige ret til individuelt eller kollektivt selvforsvar i tilfælde af et væbnet angreb mod et medlem af de Forenede Nationer, indtil sikkerhedsrådet har truffet de fornødne forholdsregler til opretholdelse af mellemfolkelig fred og sikkerhed. Forholdsregler, taget af medlemmerne i udøvelsen af denne ret til selvforsvar, skal uopholdeligt indberettes til sikkerhedsrådet og påvirker på ingen måde dettes myndighed og ansvar i henhold til nærværende pagt med hensyn til iværksættelse, nårsomhelst af sådanne skridt, som det anser for nødvendige til opretholdelse eller genoprettelse af mellemfolkelig fred og sikkerhed".

...
IMPORTANT: The pacsteam.pt.vu and pacman.pt.vu backup link will expiire - use the main link from now on
A SUN CULT + WORLD DOMINATION = "THE NEW WORLD ORDER"
"None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free." -Goethe
Image
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- - - - - - - - - - - - - - - > > > LISTEN TO ALEX JONES RIGHT NOW - CLICK HERE < < < - - - - - - - - - - - - - - --
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Reply