[DK] Frihedens land fascistisk... hvordan? (Artikkel om USA)

Et forum for det Danske folk - Hvis du vil VIDE mere

Moderator: The Forum Group

Post Reply
User avatar
PaCmAn
Posts: 6593
Joined: Tue Jun 06, 2006 3:51 pm
Location: www.pacman.pt.vu
Contact:

[DK] Frihedens land fascistisk... hvordan? (Artikkel om USA)

Post by PaCmAn »

Frihedens land fascistisk... hvordan?

Source link:
Image

Frihedens land fascistisk... hvordan?


Fascisme er ikke noget ualmindeligt fænomen i driftige økonomier, der er i vanskeligheder. Vi så det i 1930´ernes Tyskland, hvor økonomien var spærret inde bag Versailles-fredens tremmer. Vi så det i 1990´ernes Jugoslavien, hvor IMF og andre kreditorbanker fik en velfungerende økonomi til at smuldre. Og vi begynder at ane konturerne af en økonomi foran kollaps i nutidens USA. De økonomiske betingelser for en fascistisk samfundorden er faktisk til stede.

Symptomerne er mange. Sammensmeltningen af regering og førende erhvervsvirksomheder er et af dem. Det går i USA under navnet korporatokrati, og det betegner tilstanden, hvor en regering er holdt op med at tjene sin befolkning og helt og holdent er blevet et kontor til fremme af store selskabers interesser. Vi finder således et eklatant personsammenfald mellem regerinsmedlemmer og ledelser i selskaber som Bechtel, Halliburton, Monsanto, Carlyle Group og flere. Følger vi pengestrømmene, finder vi relativt små strømme fra selskaber til statskasse og store strømme fra statskasse til selskaber. Vi finder aftagende strømme til arbejdstageres lønningsposer og tiltagende strømme til direktørers og bestyrelsesmedlemmers bankkonti.

Det er essensen i fascisme: Koncentration af magt og penge.

En hyppigt brugt metode består at sætte skattefinansierede projekter i gang og lade selskaberne tjene pengene på dem. Økonomisk bistand til andre lande er typiske eksempler - bistand er altid bundet til kontrakter med amerikanske selskaber, og det kan anslås, at i hvert fald 80% af den skattefinansierede bistand ender som virksomhedsindtægter.

Krige er et andet eksempel. De kan iværksættes med det ene formål at fodre våbenindustrien med indtægter. De kan også iværksættes med det formål at skabe virksomhedsindtægter i forbindelse med genopbygning og rådgivning, tildeling af koncessioner på udvinding af naturressourcer med mere.

Udvikling i retning af politistat er et andet symptom. Også den tendens er klar i dagens USA, som det så udmærket er dokumenteret på Inforwars.com. Iscenesatte katastrofer er et vigtigt redskab i den proces. De skal gøre angst til en integreret del af befolkningens hverdag. Det kan være angst for indre eller ydre fjender - men er i praksis altid angst for egne myndigheder. Oparbejdelsen af angiveri-systemer føjer angst for naboen eller arbejdskollegaen til.

Oprustning er i sig selv et tegn på fascistisk opbygning. Hverken den tyske oprustning i 1930'erne eller nutidens amerikanske og britiske oprustning kan motiveres af reelle militære trusler fra omverdenen. I begge tilfælde skal truslerne opfindes og formidles gennem et propaganda-apparat. Hvilket de også bliver.

Ensretning af medier er endnu et symptom. Det er en proces, der rummer to parametre: Centralisering af informationskilder og pression. Den første del praktiseres ved oprettelse af informationscentre, enten i direkte tilknytning til regeringskontorer eller eksempelvis i tilknytning politisk oprettede tænketanke. Journalister, der selv vil undersøge, formenes adgang. Journalister, der vil reproducere, bydes velkommen.

Den anden parameter praksiseres i USA - hvis medier alle er kommercielle - gennem den korporatokratiske mekanisme: Medier, der ikke følger den korporatokratiske dagsorden, mister annonceindtægter og går til grunde. Enkelte journalister, der gør det samme, mister deres "akkreditering" - stemples som "useriøse".

Begge dele omdanner hundreder af aviser og radio og tv-kanaler til et monokulturelt landskab af enslydende formidling - og journalister til kolportører i en stor propagandamaskine.

Vi finder alle disse mekanismer i fuldt flor i dagens USA - og så sandelig også i England. Mange har svært ved at tro det. USA har jo et omdømme som frihedens land - og England (af en eller anden grund) som retskaffenhedens. Men omdømme er som bekendt ikke det samme som virkelighed. Og virkeligheden er forlængst løbet fra renomeet.

For os danskere er problemet, at vores medier er spejlbilleder af de britisk-amerikanske. Vores medier får deres stof fra de samme kilder. Er lige så ensrettede og har lige så meget karakter af kolportører af regeringserklæringer. Vi opdager ikke, at verden forandrer sig - ud over hvad den korporatokratiske dagsorden ønsker, vi skal opdage.

Hvilket leder frem til endnu et symptom på fascistiske tilstande: Eroderet retstilstand. Da to journalister i 1972 afslørede, at USAs præsident stod bag, hvad der lignede et simpelt tyveri på demokraternes partikontor i Watergate i Washington, førte det til præsidentens fald. I dagens USA er valgsvindel en kendsgerning, som hverken presse eller borgere interesserer sig for. Lodrette usandheder om Irakkrigen får ikke ret mange til at løfte øjenbrynene. Halliburtons svindel med amerikanernes skattekroner i Irak bliver dårligt nok omtalt. Udstrakt amerikansk og britisk tortur i fremmede lande regnes ikke for noget særligt.

Who gives a shit... er den fascistiske verdensordens motto.

Der er altså adskillige objektive indikatorer for en amerikansk fascisme under fuld udrulning. Angst, løgn, propaganda og militarisme - vi kender det hele fra historien. Herfra ved vi også, at fascismens sigte er krig. Og krig er, hvad USA og Engand de facto giver verden for tiden. Vi har kun set begyndelsen.

Men hvordan hænger det sammen med USAs økonomi?
Fascisme opstår altså i samfund, der er på økonomisk nedtur. Jeg skal blankt erkende, at min indsigt i økonomi er for begrænset til, at jeg kan gøre rede for USAa økonomiske tilstand. Men jeg kan læse... og ordet "kollaps" er fast inventar i professionelle økonomers analyse af dagens USA.

Der er tale om en nedadgående spiral, der har været i sving i hvert fald op gennem 1990'erne - i hele Clintons regeringsperiode og i særdeleshed i Bush's. Aktiernes værdi er pumpet kunstigt op. Værdien af dollaren er faldet. Finansmarkederne lider af likviditetsmangel. USA har solgt ud af sit guld (rygtet siger, at indholdet af Fort Knox's kældre idag befinder sig i England). Amerikanske virksomheder har svaret med svindel, indrullering af narkopenge og kriminel hvidvask for beløb, der nok skal tælles i billioner af dollars. Det har skræmt udenlandske investorer væk - Enron-skandalen var blot toppen af isbjerget. Enorme summer er flyttet fra offentlige kasser til private virksomheder for at forhale katastrofen.

Alt dette fandt jeg udmærket beskrevet i en artikel på Rense.com. Artiklen er skrevet af Michael C. Ruppert - en forhenværende Los Angeles-politimand, der efter sin fyring har helliget sig studiet af økonomisk svindel og korruption.

Læs artiklen Global Economic Collaps Imminent på rense.com.
Læs om Michael C. Ruppert på angelfire.com.
Brug infowars.com som din daglige nyhedskilde.


---
IMPORTANT: The pacsteam.pt.vu and pacman.pt.vu backup link will expiire - use the main link from now on
A SUN CULT + WORLD DOMINATION = "THE NEW WORLD ORDER"
"None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free." -Goethe
Image
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- - - - - - - - - - - - - - - > > > LISTEN TO ALEX JONES RIGHT NOW - CLICK HERE < < < - - - - - - - - - - - - - - --
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Reply