Hvis du troede Nazisterne var slemme, så skulle du bare vide hvad PET er

Et forum for det Danske folk - Hvis du vil VIDE mere

Moderator: The Forum Group

Post Reply
User avatar
PaCmAn
Posts: 6385
Joined: Tue Jun 06, 2006 3:51 pm
Location: www.pacman.pt.vu
Contact:

Hvis du troede Nazisterne var slemme, så skulle du bare vide hvad PET er

Post by PaCmAn »

Hvis du troede Nazisterne var slemme, så skulle du bare vide hvad PET er:

PET = CIA i Danmark og CIA er privat ejet af pædofil og krigsforbryderen bedst kendt som dronningen af England. DE ER ALLE SAMMEN FORRÆDERE !!!

Politibetjente står til fyring, hvis ægtefælle afviser at skrive under på PET-blanket: »Det er svært at sige, om det er i orden«

Rigspolitiet skruer op for sikkerheden i dansk politi, så nu skal hjemmeboende børn over 18 år og ægtefæller indvillige i at blive gransket af PET. »Afskedigelsen kan blive et nødvendigt skridt,« forklarer HR-chef i Rigspolitiet.

https://www.berlingske.dk/samfund/polit ... rive-under


Mandag 25.11.2019


»Vi forholder os til terror og dybt professionelle kriminelle netværk. Vi skal sikre, at vores ansatte ikke er i en situation, hvor de forkerte kan udnytte dem,« forklarer Rigspolitiet om baggrunden for indgrebet.

Det har vakt kritik fra betjente, at alle ansatte i dansk politi nu skal sikkerhedsgodkendes til et højere niveau.

Ægtefæller, kærester og børn over 18 år, som bor på samme adresse som den ansatte i politiet, skal give tilladelse til, at de kan blive gransket af den danske efterretningstjeneste. Beslutningen er truffet af Rigspolitiet med henblik på at højne sikkerheden i politiet. Sikkerhedsgodkendelsen omfatter 16.900 ansatte i politiet. Godkender de ansatte eller den ansattes pårørende ikke granskningen, kan det ende i en afskedigelse.

Det er sidstnævnte – og manglende information om årsagen til sikkerhedsgodkendelsen – der har været årsag til kritik fra flere betjentene. Også Bent Greve, der er professor og forsker i arbejdsmarkedspolitik ved Roskilde Universitet, er skeptisk.

PET skal granske alle politiansatte og deres familier: Skriver ægtefællen eller barnet ikke under, kan det koste betjenten jobbet
Politibetjente under en aktion. HR-direktøren i Rigspolitiet oplyser, at »vi forholder os blandt andet til terror og dybt professionelle kriminelle netværk. Vi skal sikre, at vores ansatte ikke befinder sig i en situation, hvor de forkerte kan udnytte dem.«

Bjarne Petersens hustru nægtede at underskrive PET-blanket. Nu står han til fyring efter 37 år i politiet
Bjarne Petersen har været ansat i politiet i 37 år, men er nu blevet indstillet til fyring, fordi hans hustru ikke vil underskrive den blanket, som Rigspolitiet har bedt hende om at underskrive.


---
IMPORTANT: The pacsteam.pt.vu and pacman.pt.vu backup link will expiire - use the main link from now on
A SUN CULT + WORLD DOMINATION = "THE NEW WORLD ORDER"
"None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free." -Goethe
Image
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- - - - - - - - - - - - - - - > > > LISTEN TO ALEX JONES RIGHT NOW - CLICK HERE < < < - - - - - - - - - - - - - - --
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

User avatar
PaCmAn
Posts: 6385
Joined: Tue Jun 06, 2006 3:51 pm
Location: www.pacman.pt.vu
Contact:

Royal Nazistiske landsforrædere på job for politiet

Post by PaCmAn »

Royal Nazistiske landsforrædere på job for politiet

Den Kongelige Livgarde på beredskab for politiet
Den 1. december er 90 værnepligtige fra Den Kongelige Livgarde på højt beredskab for politiet.

https://www2.forsvaret.dk/nyheder/natio ... itiet.aspx

Af Emma Kirketerp / Forsvarskommandoen. Fotos: Christian Sundsdal

Fra 1. december er 90 værnepligtige fra ét af Den Kongelige Livgardes fire vagthold på højt beredskab for politiet. De værnepligtige skal indgå i en strategisk reserve, som skal støtte politiet i forbindelse med større uvarslede hændelser.

De uvarslede hændelser kan eksempelvis være i forbindelse med terror eller andre kriser, hvor politiet pludselig har brug for ekstra ressourcer. Soldaterne forventes i den forbindelse at skulle løse bevogtningsopgaver og lave check points.

”Forsvarets kerneopgave er at holde Danmark sikkert og trygt. Opgaven, som soldaterne fra Livgarden nu tager hul på, går lige nøjagtigt ud på det – at skabe sikkerhed og tryghed i en situation, hvor vi er ramt af en ulykke eller et angreb. For mig giver det god mening, at Forsvaret støtter politiet i ekstraordinære situationer. Det er en god måde som samfund at udnytte vores samlede ressourcer og beredskab,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Ud over værnepligtige fra Livgarden består den strategiske reserve af cirka 300 erfarne og professionelle soldater fra Hærens Stående Reaktionsstyrke. Disse soldater indgår i reserven fra 1. februar 2020.

”Med etableringen af den strategiske reserve har vi nået endnu en milepæl i implementeringen af forliget. Med den strategiske reserve kan Forsvaret nu med kort varsel mobilisere soldater til støtte for politiet, hvis der sker uventede begivenheder. Dermed er Forsvaret sammen med politiet med til at øge trygheden i Danmark,” siger forsvarschef, general Bjørn Bisserup.

Når soldaterne i den strategiske reserve indsættes til støtte for politiet, har de samme magtbeføjelser som en polititjenestemand. Det betyder, at de for eksempel kan foretage anholdelser efter ordre fra politiet. Dog knyttes magtbeføjelserne til den enkelte opgave, ligesom der altid er en polititjenestemand tilstede til at støtte og vejlede de indsatte soldater.
Derudover sker indsættelsen af soldaterne altid under ledelse af politiet.FAKTA: DEN STRATEGISKE RESERVE
I indeværende forsvarsforlig 2018-2023 fremgår det, at Forsvaret skal opstille en strategisk reserve på omkring 400 soldater, som kan støtte politiet i forbindelse med større uvarslede hændelser.
Instruktører fra Politiskolen står for uddannelsen af soldaterne.
Den strategiske reserve udgøres af to dele:
- Et vagthold af værnepligtige (ca. 90) fra Den Kongelige Livgarde. På beredskab fra 1. december 2019.
- Ca. 300 professionelle soldater fra Hærens Stående Reaktionsstyrke (reservens hovedstyrke). På beredskab fra 1. februar 2020.
De værnepligtige skal kunne stille med kort varsel – enten på to eller 12 timer.
Hovedstyrken skal stille inden for 12 timer eller syv dage.
Den strategiske reserve skal kunne indsættes i op til syv dage.
Indsættelsen af soldaterne sker altid under ledelse af politiet og i en ramme, der nøje beskriver beføjelser, opgaver og klagemuligheder.
Soldaterne vil bære synligt identifikationsnummer, så borgere vil kunne fremsætte eventuelle klager over soldater på samme måde, som det er muligt med politifolk.


Se video fra politiets træning af de værnepligtige fra Den Kongelige Livgarde herunder:

....
IMPORTANT: The pacsteam.pt.vu and pacman.pt.vu backup link will expiire - use the main link from now on
A SUN CULT + WORLD DOMINATION = "THE NEW WORLD ORDER"
"None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free." -Goethe
Image
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- - - - - - - - - - - - - - - > > > LISTEN TO ALEX JONES RIGHT NOW - CLICK HERE < < < - - - - - - - - - - - - - - --
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Reply