Print ud og hæng op - Lav jeres egne, bare i GØR NOGET !!!

Vigtig information til det Danske folk på Dansk
Post Reply
User avatar
pacman
Site Admin
Posts: 611
Joined: Thu Dec 10, 2020 7:46 pm

Print ud og hæng op - Lav jeres egne, bare i GØR NOGET !!!

Post by pacman »

Print ud og hæng op - Lav jeres egne, bare i GØR NOGET !!!

TAG MASKEN AF OG STOP DET GLOBALE GALEHUS !!!
DANSK Straffeloven § 260
§ 260 Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes for ulovlig tvang den, som
1) ved vold eller ved trussel om vold, om betydelig skade på gods, om frihedsberøvelse eller om at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller at åbenbare privatlivet tilhørende forhold tvinger nogen til at gøre, tåle eller undlade noget,
2) ved trussel om at anmelde eller åbenbare et strafbart forhold eller om at fremsætte sande ærerørige beskyldninger tvinger nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, for så vidt fremtvingelsen ikke kan anses tilbørlig begrundet ved det forhold, som truslen angår.
Stk. 2. Tvinges nogen til at indgå ægteskab eller til en religiøs vielse uden borgelig gyldighed, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år.
Stk. 3. Tvinges nogen til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år.

Royal Nazistiske FN's verdensdiktatur: Undtagelserne gælder for ALLE !!!

Citat fra FN: Derfor gælder følgende undtagelser fra vores anbefalinger fra at bruge mundbind i det offentlige rum, som f.eks. i den kollektive trafik:
* Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind
* Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.
* Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.
* Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser osv.
* Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifikation
PACSTEAM.ORG og INFOWARS.COM
2020 was the year of "the great reset" aka a Royal Nazi Global Military Dictatorship
by the UN / NATO elite, using the COVID19 hoax to take EVERYTHING away - RESIST !
Post Reply